Hôm nay, bị cáo Đinh La Thăng khai gì tại tòa?

Bị cáo Đinh La Thăng khai trước tòa. Ảnh Cao Nguyên
Bị cáo Đinh La Thăng khai trước tòa. Ảnh Cao Nguyên
Bị cáo Đinh La Thăng khai trước tòa. Ảnh Cao Nguyên
Lên top