"Hôi tiền" đánh rơi của cô gái, có thể bị xử lý hình sự

Hình ảnh ghi lại cảnh một số người tranh nhau nhặt tiền rơi của cô gái. Ảnh cắt từ clip
Hình ảnh ghi lại cảnh một số người tranh nhau nhặt tiền rơi của cô gái. Ảnh cắt từ clip
Hình ảnh ghi lại cảnh một số người tranh nhau nhặt tiền rơi của cô gái. Ảnh cắt từ clip
Lên top