"Hội thánh Đức Chúa trời Mẹ" hoạt động ở Huế

Đối tượng Mai Thị Quỳnh tại cơ quan công an. Ảnh: C.A cung cấp.
Đối tượng Mai Thị Quỳnh tại cơ quan công an. Ảnh: C.A cung cấp.
Đối tượng Mai Thị Quỳnh tại cơ quan công an. Ảnh: C.A cung cấp.
Lên top