“Hôi hoa” trên đường Kim Mã sẽ bị xử phạt như thế nào?

Người dân dừng xe ở một đoạn đường Kim Mã. Ảnh cắt từ clip.
Người dân dừng xe ở một đoạn đường Kim Mã. Ảnh cắt từ clip.
Người dân dừng xe ở một đoạn đường Kim Mã. Ảnh cắt từ clip.
Lên top