Học sinh khuyết tật nặng có được miễn, giảm học phí?

Trẻ em mẫu giáo và học sinh, sinh viên bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế được miễn học phí. Nguồn IE.
Trẻ em mẫu giáo và học sinh, sinh viên bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế được miễn học phí. Nguồn IE.
Trẻ em mẫu giáo và học sinh, sinh viên bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế được miễn học phí. Nguồn IE.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top