Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Hoãn xử tài công lái sà lan tông sập cầu Ghềnh: Làm rõ giá trị thiệt hại cầu

Các bị cáo tại phiên tòa
Các bị cáo tại phiên tòa