Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hoãn thương lượng bồi thường cho ông Huỳnh Văn Nén do vấn đề sức khỏe