Hoàn tất khám xét nơi ở và nơi làm việc của ông Lê Tấn Hùng

Các tài liệu thu giữ được vẫn chuyển lên xe công vụ. Ảnh LĐO
Các tài liệu thu giữ được vẫn chuyển lên xe công vụ. Ảnh LĐO
Các tài liệu thu giữ được vẫn chuyển lên xe công vụ. Ảnh LĐO
Lên top