Hoàn tất khám xét Công ty Alibaba, thu giữ nhiều hồ sơ và máy tính

Công an vận chuyển nhiều tài liệu thu giữ lên xe công vụ.
Công an vận chuyển nhiều tài liệu thu giữ lên xe công vụ.
Công an vận chuyển nhiều tài liệu thu giữ lên xe công vụ.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top