Hoãn phúc thẩm vụ kiện tác quyền "Thần đồng đất Việt"

Hoãn phiên tòa vụ 'Thần đồng đất Việt' do Lê Phong Linh vằng mặt. Ảnh: AT
Hoãn phiên tòa vụ 'Thần đồng đất Việt' do Lê Phong Linh vằng mặt. Ảnh: AT
Hoãn phiên tòa vụ 'Thần đồng đất Việt' do Lê Phong Linh vằng mặt. Ảnh: AT
Lên top