Hoãn phiên xử mẹ nữ sinh giao gà để điều tra thêm

Mẹ nữ sinh giao gà - bị cáo Trần Thị Hiền và Vì Thị Thu (thứ hai, ba từ trái qua), hai người kêu oan, tại phiên toà sơ thẩm. Ảnh: C.N
Mẹ nữ sinh giao gà - bị cáo Trần Thị Hiền và Vì Thị Thu (thứ hai, ba từ trái qua), hai người kêu oan, tại phiên toà sơ thẩm. Ảnh: C.N
Mẹ nữ sinh giao gà - bị cáo Trần Thị Hiền và Vì Thị Thu (thứ hai, ba từ trái qua), hai người kêu oan, tại phiên toà sơ thẩm. Ảnh: C.N
Lên top