Hoãn phiên tòa sơ thẩm vụ một giáo viên Hải Phòng kiện Bộ GDĐT

Cựu giáo viên ở Hải Phòng khởi kiện Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ảnh Mai Dung
Cựu giáo viên ở Hải Phòng khởi kiện Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ảnh Mai Dung
Cựu giáo viên ở Hải Phòng khởi kiện Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ảnh Mai Dung
Lên top