Hoãn phiên tòa phúc thẩm xét xử đại án liên quan Vũ “nhôm”

Bị cáo Phan Văn Anh Vũ trao đổi với luật sư của mình tại phiên phúc thẩm sáng nay.
Bị cáo Phan Văn Anh Vũ trao đổi với luật sư của mình tại phiên phúc thẩm sáng nay.
Bị cáo Phan Văn Anh Vũ trao đổi với luật sư của mình tại phiên phúc thẩm sáng nay.
Lên top