Hộ khẩu ở tỉnh, có được làm căn cước công dân tại TPHCM?

Kể từ 1.7.2021, người dân có hộ khẩu ở tỉnh khác có thể làm thủ tục cấp đổi thẻ Căn cước công dân gắn chíp tại nơi tạm trú. Ảnh: V.Dũng
Kể từ 1.7.2021, người dân có hộ khẩu ở tỉnh khác có thể làm thủ tục cấp đổi thẻ Căn cước công dân gắn chíp tại nơi tạm trú. Ảnh: V.Dũng
Kể từ 1.7.2021, người dân có hộ khẩu ở tỉnh khác có thể làm thủ tục cấp đổi thẻ Căn cước công dân gắn chíp tại nơi tạm trú. Ảnh: V.Dũng
Lên top