Hình ảnh Vũ "Nhôm" và 2 cựu Chủ tịch Đà Nẵng ngày đầu hầu tòa

Bị cáo Vũ "Nhôm" bị dẫn giải vào phòng xét xử sớm nhất trong vụ án thâu tóm đất công sản tại Đà Nẵng.
Bị cáo Vũ "Nhôm" bị dẫn giải vào phòng xét xử sớm nhất trong vụ án thâu tóm đất công sản tại Đà Nẵng.
Bị cáo Vũ "Nhôm" bị dẫn giải vào phòng xét xử sớm nhất trong vụ án thâu tóm đất công sản tại Đà Nẵng.
Lên top