Hình ảnh khám xét nhà riêng ông Nguyễn Đức Chung

Nhiều cảnh sát mặc quân phục, thường phục, và cả đại diện Viện kiểm sát có mặt tại buổi khám xét nhà ông Nguyễn Đức Chung, lúc 19h20.
Nhiều cảnh sát mặc quân phục, thường phục, và cả đại diện Viện kiểm sát có mặt tại buổi khám xét nhà ông Nguyễn Đức Chung, lúc 19h20.
Nhiều cảnh sát mặc quân phục, thường phục, và cả đại diện Viện kiểm sát có mặt tại buổi khám xét nhà ông Nguyễn Đức Chung, lúc 19h20.
Lên top