Hình ảnh hai cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn hầu tòa

Lên top