Hình ảnh cửu vạn nườm nượp cõng hàng lậu vượt biên trái phép

Hàng ngang nhiên cõng qua biên giới.
Hàng ngang nhiên cõng qua biên giới.
Hàng ngang nhiên cõng qua biên giới.
Lên top