Hình ảnh Công an khám nhà và bắt 2 cựu Chủ tịch Khánh Hòa

Ông Lê Đức Vinh được đưa ra từ nhà riêng sau khi Cơ quan công an thực hiện xong lệnh khám xét. Ảnh: Phương Linh
Ông Lê Đức Vinh được đưa ra từ nhà riêng sau khi Cơ quan công an thực hiện xong lệnh khám xét. Ảnh: Phương Linh
Ông Lê Đức Vinh được đưa ra từ nhà riêng sau khi Cơ quan công an thực hiện xong lệnh khám xét. Ảnh: Phương Linh
Lên top