Hình ảnh bị cáo Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh hầu toà ở Hà Nội

Bị cáo Đinh La Thăng bị dẫn giải vào phòng xét xử. Ảnh: V.Dũng.
Bị cáo Đinh La Thăng bị dẫn giải vào phòng xét xử. Ảnh: V.Dũng.
Bị cáo Đinh La Thăng bị dẫn giải vào phòng xét xử. Ảnh: V.Dũng.
Lên top