Hình ảnh bị cáo Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh hầu toà

Bị cáo Đinh La Thăng trong phần kiểm tra căn cước. Ảnh chụp qua màn hình.
Bị cáo Đinh La Thăng trong phần kiểm tra căn cước. Ảnh chụp qua màn hình.
Bị cáo Đinh La Thăng trong phần kiểm tra căn cước. Ảnh chụp qua màn hình.
Lên top