“Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải nộp đơn xin ra khỏi CLB phòng chống tội phạm

"Hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải - Ảnh: Đình Trọng
"Hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải - Ảnh: Đình Trọng
"Hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải - Ảnh: Đình Trọng
Lên top