Hiệp hội hỏa táng Thái Bình ra sao sau 9 ngày Đường “Nhuệ” bị bắt?

Một thời gian dài, Nguyễn Xuân Đường đứng ra thu 500.000 đồng mỗi ca hỏa táng người mất ở nơi này. Ảnh: Việt Dũng.
Một thời gian dài, Nguyễn Xuân Đường đứng ra thu 500.000 đồng mỗi ca hỏa táng người mất ở nơi này. Ảnh: Việt Dũng.
Một thời gian dài, Nguyễn Xuân Đường đứng ra thu 500.000 đồng mỗi ca hỏa táng người mất ở nơi này. Ảnh: Việt Dũng.
Lên top