Hiện trường vụ cướp gỗ, bất chấp súng nổ tại Gia Lai