Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hẹn nhau hỗn chiến, nam thanh niên bị chém tử vong