Hệ thống Realtime PCR nhập khẩu 2,3 tỉ bán cho CDC Hà Nội thành 7 tỉ đồng

Lên top