Hệ lụy từ việc chiếm đoạt, mua bán hàng tỉ dữ liệu cá nhân

Bị can Lại Thị Phương được tại ngoại trong vụ án mua bán dữ liệu cá nhân. Ảnh: Công an cung cấp
Bị can Lại Thị Phương được tại ngoại trong vụ án mua bán dữ liệu cá nhân. Ảnh: Công an cung cấp
Bị can Lại Thị Phương được tại ngoại trong vụ án mua bán dữ liệu cá nhân. Ảnh: Công an cung cấp
Lên top