Hé lộ sự thật vụ tống tiền lãnh đạo thị xã Nghi Sơn - Thanh Hoá

Nhóm đối tượng đưa một tập giống tiền mệnh giá 500.000 về phía ông Hồ Đình Tùng - Phó Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn. Ảnh cắt từ clip
Nhóm đối tượng đưa một tập giống tiền mệnh giá 500.000 về phía ông Hồ Đình Tùng - Phó Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn. Ảnh cắt từ clip
Nhóm đối tượng đưa một tập giống tiền mệnh giá 500.000 về phía ông Hồ Đình Tùng - Phó Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn. Ảnh cắt từ clip
Lên top