Hậu Giang: Lấy tiền cho “người quen”, rồi dựng chuyện bị cướp 70 triệu đồng