Hành vi túm cổ áo CSGT của Chi Cục trưởng có dấu hiệu hình sự

Hình ảnh ông Đạt túm cổ CSGT ở thành phố Tuyên Quang hôm 11.1. Ảnh: Cắt từ clip.
Hình ảnh ông Đạt túm cổ CSGT ở thành phố Tuyên Quang hôm 11.1. Ảnh: Cắt từ clip.
Hình ảnh ông Đạt túm cổ CSGT ở thành phố Tuyên Quang hôm 11.1. Ảnh: Cắt từ clip.
Lên top