Hành trình truy lùng trùm heroin xứ Lạng

Ông trùm ma túy Vi Văn Thế sa lưới pháp luật, tra tay vào còng. Ảnh: CA Lạng Sơn
Ông trùm ma túy Vi Văn Thế sa lưới pháp luật, tra tay vào còng. Ảnh: CA Lạng Sơn
Ông trùm ma túy Vi Văn Thế sa lưới pháp luật, tra tay vào còng. Ảnh: CA Lạng Sơn
Lên top