Hành trình triệt phá đường dây xăng giả 200 triệu lít: 31 ngày phá án

Cơ quan điều tra lấy mẫu xét nghiệm trong Chuyên án 920-G. Nguồn: BỘ CÔNG AN
Cơ quan điều tra lấy mẫu xét nghiệm trong Chuyên án 920-G. Nguồn: BỘ CÔNG AN
Cơ quan điều tra lấy mẫu xét nghiệm trong Chuyên án 920-G. Nguồn: BỘ CÔNG AN
Lên top