Hành trình triệt phá đường dây chăn dắt trẻ em từ Cao Bằng vào TPHCM

Các đối tượng chăn dắt trẻ em tại Cơ quan công an. Ảnh: CACC
Các đối tượng chăn dắt trẻ em tại Cơ quan công an. Ảnh: CACC
Các đối tượng chăn dắt trẻ em tại Cơ quan công an. Ảnh: CACC
Lên top