Hành trình nguyên Phó giám đốc Eximbank "ẵm" 245 tỷ đồng