Hàng trăm cảnh sát, hóa trang đột nhập căn nhà 3 tầng phá ổ đánh bạc