Hàng loạt quan chức Hà Giang nhờ "xem điểm" cho con, cháu

Cựu Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang - Triệu Thị Chính được tại ngoại.
Cựu Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang - Triệu Thị Chính được tại ngoại.
Cựu Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang - Triệu Thị Chính được tại ngoại.
Lên top