Hàng loạt khách hàng sập bẫy lừa mua sim đẹp, giá rẻ