Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng loạt cán bộ xã Đồng Tâm hầu tòa do tư lợi đất đai

Một góc của thôn Hoành, xã Đồng Tâm. Ảnh Cao Nguyên.
Một góc của thôn Hoành, xã Đồng Tâm. Ảnh Cao Nguyên.