Hàng loạt cán bộ sai phạm ở dự án hồ thuỷ lợi Krông Pách thượng ra hầu toà

Các bị cáo tại phiên toà để xảy ra sai phạm ở dự án hồ thuỷ lợi Krông Pách thượng tại phiên toà. Ảnh: T.X
Các bị cáo tại phiên toà để xảy ra sai phạm ở dự án hồ thuỷ lợi Krông Pách thượng tại phiên toà. Ảnh: T.X
Các bị cáo tại phiên toà để xảy ra sai phạm ở dự án hồ thuỷ lợi Krông Pách thượng tại phiên toà. Ảnh: T.X
Lên top