Hàng loạt cán bộ bị “lừa” mua bằng giả

Ông Dờm và ông Bình kể lại chuyện bỏ tiền “phúc khảo” để có bằng tốt nghiệp với phóng viên.Ảnh: H.T
Ông Dờm và ông Bình kể lại chuyện bỏ tiền “phúc khảo” để có bằng tốt nghiệp với phóng viên.Ảnh: H.T
Ông Dờm và ông Bình kể lại chuyện bỏ tiền “phúc khảo” để có bằng tốt nghiệp với phóng viên.Ảnh: H.T
Lên top