Hàng chục trường hợp ra đường không lý do bị xử phạt ở Hà Nội

Ảnh Công an huyện Đông Anh cung cấp
Ảnh Công an huyện Đông Anh cung cấp
Ảnh Công an huyện Đông Anh cung cấp
Lên top