Hàng chục thiếu niên, học sinh mang dao rựa, bom xăng để "hỗn chiến"

Nhóm thiếu niên, học sinh được cơ quan chức năng triệu tập lên trụ sở làm việc. Ảnh: T.X
Nhóm thiếu niên, học sinh được cơ quan chức năng triệu tập lên trụ sở làm việc. Ảnh: T.X
Nhóm thiếu niên, học sinh được cơ quan chức năng triệu tập lên trụ sở làm việc. Ảnh: T.X
Lên top