Hàng chục nắp cống trên cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn bị đánh cắp

Các nắp cống bị đánh cắp gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông. Ảnh: PM.
Các nắp cống bị đánh cắp gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông. Ảnh: PM.
Các nắp cống bị đánh cắp gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông. Ảnh: PM.
Lên top