Ham lợi nhuận cao, 500 người đổ hơn 8 triệu USD vào sàn vàng ảo của công ty "ma"

Hàng loạt vụ lừa đảo mua bán vàng trên tài khoản đã bị phát hiện.
Hàng loạt vụ lừa đảo mua bán vàng trên tài khoản đã bị phát hiện.
Hàng loạt vụ lừa đảo mua bán vàng trên tài khoản đã bị phát hiện.
Lên top