Hai thi thể trong thùng nhựa đổ bêtông ở Bình Dương là nam giới

Công an phong tỏa hiện trường thực hiện công tác khám nghiệm.
Công an phong tỏa hiện trường thực hiện công tác khám nghiệm.
Công an phong tỏa hiện trường thực hiện công tác khám nghiệm.
Lên top