Hai thanh niên thay nhau lừa một phụ nữ hơn 1 tỉ đồng

2 bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm vào tháng 7. Anh: Văn Hào
2 bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm vào tháng 7. Anh: Văn Hào
2 bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm vào tháng 7. Anh: Văn Hào
Lên top