Hai thanh niên lên biên giới mua hơn 5.000 viên ma túy

Hai đối tượng cùng số ma túy tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an Sơn La
Hai đối tượng cùng số ma túy tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an Sơn La
Hai đối tượng cùng số ma túy tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an Sơn La
Lên top