Hai thanh niên đến lấy nợ bị đâm trọng thương

Đối tượng Đạt tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.
Đối tượng Đạt tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.
Đối tượng Đạt tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.
Lên top