Hai tên cướp đâm gục tài xế xe ôm công nghệ lĩnh án

Hai tên cướp Vỹ và Diu (từ trái qua) tham gia đâm gục tài xế xe ôm công nghệ, cướp tài sản. Ảnh: V.Dũng.
Hai tên cướp Vỹ và Diu (từ trái qua) tham gia đâm gục tài xế xe ôm công nghệ, cướp tài sản. Ảnh: V.Dũng.
Hai tên cướp Vỹ và Diu (từ trái qua) tham gia đâm gục tài xế xe ôm công nghệ, cướp tài sản. Ảnh: V.Dũng.
Lên top