Hai tài xế lùi xe trên cao tốc Thái Nguyên tiếp tục hầu tòa

Hai bị cáo Sơn và Hoàng (áo sẫm màu) tại phiên tòa sáng nay. Ảnh: P.D.
Hai bị cáo Sơn và Hoàng (áo sẫm màu) tại phiên tòa sáng nay. Ảnh: P.D.
Hai bị cáo Sơn và Hoàng (áo sẫm màu) tại phiên tòa sáng nay. Ảnh: P.D.
Lên top